Projeler

     GELECEKTE PLANLANAN PROJELER
 1. Mevcut Yeşil Alanların Korunması, Bakımı ve Tamamlama Çalışmalarının Yapılması
 2. Çalışma Öncelikleri
 •  Arazi Tesviye

 •  Yeşil Band

 •  Ağaçlandırma

 •  Çimlendirme Çalışmaları

 •  Damla Sulama Çalışmaları

 •  İlaçlama Çalışmaları

 •  FidanlıkTesisi İle İç Mekân, Dış Mekân ve Süs Bitkileri Üretimi Yapılarak, İhtiyaçlarınKendi Olanaklarımızla Karşılanması

 • YapılanAğaçlandırma Çalışmaları Sonucu Oluşturulan Orman Alanlarının Korunması, Bakımıve Sulanması 

 • Görselliği ve Yaşam KalitesiniArtırıcı Peyzaj Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması.

Güncelleme : 20.05.2022 14:22:54