Projeler

     GELECEKTE PLANLANAN PROJELER
  1. Mevcut Yeşil Alanların Korunması, Bakımı ve Tamamlama Çalışmalarının Yapılması
  2. Çalışma Öncelikleri
  •  Arazi Tesviye

  •  Yeşil Band

  •  Ağaçlandırma

  •  Çimlendirme Çalışmaları

  •  Damla Sulama Çalışmaları

  •  FidanlıkTesisi İle İç Mekân, Dış Mekân ve Süs Bitkileri Üretimi Yapılarak, İhtiyaçlarınKendi Olanaklarımızla Karşılanması

  • YapılanAğaçlandırma Çalışmaları Sonucu Oluşturulan Orman Alanlarının Korunması, Bakımıve Sulanması 

  • Görselliği ve Yaşam KalitesiniArtırıcı Peyzaj Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması.

ABDURRAHMAN YILDIZ
Güncelleme : 19.02.2016 10:26:35